Northwest Tolerance

One Love People Get Ready

En mentor.

En person som har haft stort inflytande på ens liv kan vara svår att hantera som vuxen. Det beror kanske först och främst på om inflytandet varit bra eller dåligt. För det mesta handlar det nog om lite av varje. Jag har en sådan person som varit någon jag sett upp till och också som betytt en massa för hur jag har utvecklats som person. Det är min morbror och mycket är jag glad för men en del har såklart varit mindre bra. Han har gett mig ett arv genom att han har gett mig kärlek till det skrivna ordet. Ända sedan barnsben har han uppmuntrat mig att läsa och det har berikat mitt liv på många sätt. Han har också hjälpt mig att inse att pengar inte är allt.