Northwest Tolerance

One Love People Get Ready

Spara pengar

Jag har köpt på mig ett antal fastigheter under åren och ett återkommande tema är energideklaration. Syftet med en energideklaration är att kartlägga energianvändningen och få förslag på kostnadseffektiva åtgärder för att minska energianvändningen och minska utsläppen av växthusgaser. Det finns många firmor som hjälper till med detta och ett tips är att kontrollera så att det företag man tar hjälp av är certifierat genom SWEDAC. Dvs, att de har certifierade besiktningsmän som tar hand om arbetet. På så sätt kan man försäkra sig om att allting blir bra gjort. Jag gjorde det och jag är otroligt nöjd med resultatet.