Northwest Tolerance

One Love People Get Ready

Nytt tryck på broschyren

Nu som jag hade kommit till jobbet så sa chefen att alla på företaget skulle komma och detta gjorde att vi alla var nervösa. Men så fick vi veta att det var för att han ville fråga alla som om råd och då ville han ge oss en enkät på vad man skulle kunna förändra på företaget för att vi skulle bli bättre och det jag sa på den enkäten var att vi skulle byta ut den gamla trycket på våra broschyrer och ersätta det med ett bättre det vill säga digitaltryck och detta var det var som chefen ville ha denna gång och det gjorde att man kände sig stolt att man kunde bidra med till företaget.